Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Έρχεται πείνα για όλους; «...και εκάλεσεν λιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψεν». Ψαλμ. 104-16

Τώρα το λένε οι επιστήμονες... υπάρχει έλλειψη τροφίμων...

Όταν ο άνθρωπος απεφάσισε να γίνει αφεντικό της Φύσης, θέλοντας να αντικαταστήσει το Θεό, μόνο στη μόλυνση του περιβάλλοντος θα έδειχνε την αποτυχία του;

Μέχρι το τέλος σχεδόν του 20ού αιώνα μόνο για θαύματα της επιστήμης ακούγαμε.

Μετά άρχισαν τα αντιθαύματα: Μόλυνση του περιβάλλοντος, ασθένειες από κακή χρήση τεχνολογίας ή από ατυχήματα όλων των ειδών με χειρότερα αυτά της διαρροής ραδιενεργών ουσιών, θάνατοι από τα ίδια αίτια, αλλά και από ηθελημένες στρατιωτικές επεμβάσεις, τρομοκρατικές ή αντι-τρομοκρατικές ενέργειες κλπ.

Και να τώρα όχι πλέον στον τρίτο (αποκαλούμενο) κόσμο, αλλά σε όλους, "πολιτισμένους" και μη, τα νέα λένε υπάρχει έλλειψη τροφίμων δηλ. έρχεται πείνα...

Η Ε.Ε. αποφασίζοντας να προωθήσει τα βιοκαύσιμα για να μειώσει δήθεν έτσι τους ρύπους, μείωσε και την καλλιεργήσιμη γη για τρόφιμα, δηλ. αύξησε το πρόβλημα.

Το SPIEGEL αναφέροντας τη γνώμη των "πρασίνων" λέει ότι είναι αντίθετη στον τελευταίο σχεδιασμό της Ε.Ε. με τον οποίο προβλέπεται το 10% των καυσίμων στις μεταφορές να είναι από βιοκαύσιμα.

"Πρόκειται να κάνουν μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον, και θα δημιουργήσουν επίσης δραματικά κοινωνικά προβλήματα (περισσότερο στις φτωχές, αλλά και τις τροπικές χώρες όπου μεγαλώνουν πλήθος φυτά για βιοκαύσιμα )..."

Tα βιοκαύσιμα μας απογυμνώνουν από δάση:

Ολόκληρα δάση, όπως το παραπάνω καταστρέφονται στην Ινδονησία για να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή βιοκαυσίμων.


"Ξεχάστε το πετρέλαιο, η νέα παγκόσμια κρίση είναι τρόφιμα".

Το καλαμπόκι χρησιμοποιείται πλέον, εκτός από τροφή για ανθρώπους και ζώα, και στα βιοκαύσιμα. Έτσι σε τι να πρωτοφτάσει;

Ο Donald Coxe, υπεύθυνος στη χάραξη στρατηγικής σε παγκόσμια κλίμακα του οικονομικού γκρουπ της ΒΜΟ, είπε (την Πέμπτη) στο Τορόντο: "Δεν είναι το θέμα εάν, αλλά πότε". Κατά τη γνώμη του πρόκειται αυτό το χρόνο να χτυπήσει σκληρά (η έλλειψη τροφίμων).

Οι τιμές, είπε, των βασικών αγαθών ήδη ανέβηκαν κατά 22% από πέρισυ.

Οι τιμές του σταριού μόνο, αυξήθηκαν κατά 92% τον περασμένο χρόνο.

Στο καλαμπόκι η τιμή ανέβηκε 44% στους 15 τελευταίους μήνες, αλλά αποτελεί κύρια ουσία της βιομηχανίας αιθανόλης και η ζήτηση είναι αυξημένη.

Το 54% της παγκόσμιας παραγωγής καλαμποκιού προέρχεται από τις κεντρο-δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.


Οι αληθινά πιστοί δεν θροούνται*, κατά το λόγο του Κυρίου, αλλά πόσοι τέτοιοι έμειναν; Καλύτερα ας λέμε "βοήθει μου τη απιστία".**

Είχαμε δει το πόσο θαυματουργικά επιδρούν ο Σταυρός και οι ακολουθίες & τα Μυστήρια της Εκκλησίας πάνω στον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Αυτά για τους πιστούς, που δεν ξεχνιούνται, αποτελούν μια διαρκή παρηγοριά. Διότι οι θλίψεις δεν μπορεί να μην έλθουν σ' αυτή τη ζωή.

Τώρα με πολύ περισσότερους τρόπους βοηθάει ο Θεός τους έχοντας ανάγκη, από ότι στον καιρό του παλιού Ισραήλ. Υπάρχουν οι Άγιοι που μεσολαβούν υπέρ ημών, και είναι στρατιά μεγάλη οι θαυματουργοί, οι οποίοι και εν καιρώ ειρήνης βοηθούν όταν από τη μεριά μας υπάρχει λίγη πίστη και τους επικαλούμεθα. Μεταξύ αυτών πρώτη η κυρία Θεοτόκος, που πολλές θαυματουργές εικόνες της υπάρχουν στο Άγιον Όρος και σε όλο τον κόσμο.

Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να μην εκπέσωμε από την πίστη, την αποδεικνυόμενη από τα έργα μας. Για να μην συμβεί και σε μας ότι έλεγε προς τους Ιουδαίους ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που βέβαια πολύ τους παρόργιζε, γιατί ήταν ψεύτικη η ευσέβειά τους.

Μυστική αναφορά της Διεθνούς Τραπέζης, λέει αριστερά άρθρο της Γκάρντιαν, ρίχνει το φταίξιμο για την έλλειψη τροφίμων στα βιοκαύσιμα!

Ο πρίγκιπας Φίλιππος λέει ότι φταίει ο υπερ-πληθυσμός για την έλλειψη τροφίμων, και για την καλπάζουσα αύξηση στις τιμές τους.

Προφανώς οι άνθρωποι που συναναστρέφεται ο έχων Ορθόδοξη ρίζα Φίλιππος, δεν του μίλησαν για την πλούσια προς όλους πρόνοια του Θεού (ανοίξαντός Σου την χείρα τα σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος), την οποία όμως δεν πρέπει να αντιμάχονται τα μικροσυμφέροντα, και γενικά η κακία των ανθρώπων, για να μην συμβεί το: «αποστρέψαντός Σου το πρόσωπον ταραχθήσονται»!

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε:

«...όταν δε ακούσητε πολέμους και ακοάς πολέμων, μη θροείσθε. Δει γαρ γενέσθαι, αλλ� ούπω το τέλος. Εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται σεισμοί κατά τόπους, και έσονται λιμοί και ταραχαί. Αρχαί ωδίνων ταύτα». (κατά Μάρκον Ιγ 7-9).

** «...ο δε Ιησούς είπεν αυτώ: το ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι. Και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου μετά δακρύων έλεγε: πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τη απιστία. (κατά Μάρκον Θ 23-24).

Πιο φοβερός όμως είναι ο πνευματικός λιμός, όταν αφού απομακρυνθούν οι άνθρωποι από την Αλήθεια, και εγκαθιδρύσουν υποκατάστατα ψέματα μέσα τους, τότε κάποτε αισθανόμενοι την έλλειψη της αληθινής πνευματικής τροφής, θα ψάχνουν να την βρουν αλλά δεν θα την βρίσκουν:

«Ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κυριος, και εξαποστελώ λιμόν επί την γην, ου λιμόν άρτων ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά λιμόν του ακούσαι τον λόγον Κυρίου. Και σαλευθήσονται ύδατα από της θαλάσσης έως θαλάσσης, και από βορρά έως ανατολών περιδραμούνται ζητούντες τον λόγον του Κυρίου και ου μη εύρωσιν». (Αμώς 8, 11-12)