Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Ποιός θα μας δώσει απαντήσεις;

Η κρίση μερικών μεγαλοτραπεζιτών οδηγεί όλο τον πλανήτη σε κινητοποίηση για την σωτηρία τους;

ΓΙΑΤΙ η παγκοσμιοποημένη πείνα, η παγκοσμιοποιημένη έλλειψη νερού και περίθαλψης δεν οδηγεί σε ανάλογες ενέργειες;

ΓΙΑΤΙ έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους ισχυρούς οι «άυλοι τίτλοι» της Γουώλ Στρήτ ή της Σοφοκλέους από τα ταλαιπωρημένα προσωπάκια των απισχνασμένων μανάδων και παιδιών του πλανήτη;