Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Ψάχνουν για τροφή


Παιδιά στη Ζιμπάμπουε προσπαθούν να πιάσουν τερμίτες ώστε να ξεγελάσουν τη πείνα τους.

Το πολιτικό αδιέξοδο έχει μεγιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης σε επίπεδο όχι μόνο διακυβέρνησης αλλά και οικονομίας.