Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Μεγάλο πρόβλημα και ο τριπλασιασμός των ατόμων άνω των 60 ετών που θα φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια

Η Γη το 2050 δεν θα μπορεί να θρέψει 9 δισ. ανθρώπους. Πώς ο πλανήτης μας θα μπορεί να θρέψει τα 9 δισ. ανθρώπους που θα ζουν σ' αυτόν το 2050; Το ερώτημα αυτό απασχολεί τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, που διαπιστώνουν ότι από τα 6,5 δισ. που ζουν σήμερα, 2 δισ. άνθρωποι υποσιτίζονται και 854 εκατ. υποφέρουν από την πείνα.

«Αντιμετωπίζουμε ήδη την ανάγκη να αυξηθεί κατά 30% η παραγωγή ώστε οι άνθρωποι να χορταίνουν, ενώ η παραγωγή πρέπει στη συνέχεια να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ενόψει του 2050», λέει ο Μαρσέλ Μαζουαγιέ, καθηγητής στο γαλλικό ινστιτούτο AgroParisTechn.

«Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η παγκόσμια αγροτική παραγωγή πρέπει να διπλασιαστεί». Για να επιτευχθεί αυτό πρώτο μέτρο, γράφει ο Ερβέ Κεμφ στη Μοντ, είναι να αυξηθούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις (σήμερα 15 δισ. στρέμ.).

Μελέτη
Η Γη το 2050 δεν θα μπορεί να θρέψει 9 δισ. ανθρώπους
Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Οργάνωση του ΟΗΕ για τη διατροφή και τη γεωργία (FAO), ο αριθμός αυτός θα μπορούσε σχεδόν να διπλασιαστεί. Στηριζόμενη σε δορυφορικές φωτογραφίες, η μελέτη υπολογίζει σε 28 δισ. στρέμματα τη γη που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί, με την αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων στην Αφρική και τη Νότια Αμερική.

Το δεύτερο μέτρο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης είναι η αύξηση της μέσης απόδοσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στις ανεπτυγμένες χώρες, η εντατική γεωργία επιτρέπει αυξημένες αποδόσεις (200 με 1.000 κιλά/στρέμμα). Αλλά το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί στις χώρες του Νότου. Η χρήση χημικών προκαλεί μόλυνση του περιβάλλοντος και η τιμή τους θα αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες λόγω αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Αυτό που χρειάζεται είναι λιγότερα μηχανήματα και χημικά λιπάσματα, που οι φτωχοί αγρότες δεν μπορούν να πληρώνουν. Το μοντέλο αυτό, που λέγεται οικογεωργία ή αγροοικολογία, προβλέπει τον διπλασιασμό της απόδοσης στις χώρες του Νότου.

Πλανήτης ηλικιωμένων

Εν τω μεταξύ, έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών ενδέχεται να τριπλασιαστεί και να φτάσει τα 2 δισ. το έτος 2050, αποτελώντας τότε το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Η έκθεση προβλέπει ότι στα επόμενα 43 χρόνια ο αριθμός του πληθυσμού της Γης θα αυξηθεί κατά 2,5 δισ., από τα 6,7 που είναι σήμερα. Η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού της Γης θα προέλθει από τις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. Στην έκθεση τονίζεται επίσης ότι «η αύξηση του πληθυσμού συμβαίνει στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και ειδικά στην ομάδα των 50 λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, πολλές από τις οποίες έχουν ακόμη σχετικά ηλικιακά νέο πληθυσμό». Ο πληθυσμός των 50 λιγότερο αναπτυγμένων χωρών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, φθάνοντας τα 1,7 δισ. το 2050 από 0,8 δισ. που είναι σήμερα.