Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι από πείνα, γιά να "τζογάρουν" κάποιοι εγκληματίες στο φαγητό;Γιά μένα αυτοί που παίζουν με το φαγητό, άρα με τη ζωή και τον θάνατο των ανθρώπων είναι εγκληματίες και πρέπει να μπουν φυλακή.

Πρέπει να τους κλειδώσουν μέσα στη φυλακή και να πετάξουν και τα κλειδιά.